Miło mi, że moja praca uzyskała wyróżnienie w konkursie Kresowa Trójka 1773-1863-1943 organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

Na zdjęciu przedstawiłam wnętrze Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Jest to miejsce niesamowite samo w sobie ze względu za zachowany, działający wał roboczy. Historia zakładu sięga początku XVIII wieku.

W pierwszej połowie lat 50-tych XIX wieku bracia Boheńscy uruchomili w Maleńcu produkcję blachy i gwoździ, instalując mechaniczne gwoździarki, prasy oraz nowy układ napędowy zasilany przez koła wodne. Obaj znaleźli się w gronie założycieli Towarzystwa Rolniczego zaś w okresie powstania styczniowego wśród jego przywódców i organizatorów. W oparciu o istniejącą infrastrukturę przemysłową w dobrach Ruda Maleniecka zorganizowano warsztaty naprawy i produkcji broni siecznej, przygotowując dla kosynierów 1500 kos bojowych.

Za sprawą Franciszka wystawiono również konny 30-osobowy oddział powstańczy uzbrojony w pałasze i rewolwery oraz w pełni umundurowany-czapki okrągłe z daszkiem i kitką, mundury granatowe z pąsowymi wypustkami. Za wspieranie powstania bracia zostali aresztowani i skierowani do więzienia w Radomiu, skąd zostali zwolnieni, po złożeniu przez nich poręczenia w wysokości kilkuset rubli. Sprawa sądowa przeciwko nim nie została jednak anulowana. Wyrokiem sądu obydwaj bracia za wspieranie powstania zostali zesłani na 4 lata do Kiereńska, skąd powrócili po odbyciu kary. W walkach wziął młodszy brat Franciszka i Józefa Roman Bocheński, którego powstańcze losy posłużyły Stefanowi Żeromskiego do nakreślenia sylwetki Józefa Odrowąża, głównego bohatera „Wiernej Rzeki”.

https://www.rodm-bialystok.pl/index.php/40-dzialania-dodatkowe/932-kresowa3